Vystoupení členů CSPK na konferencích

Představení činnosti CSPK na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, 20. 11. 2012

20.11.2012 18:22
Členové CSPK Jakub Machek a Ina Píšová navštívili 20. 11. 2012 Filozofickou fakultu Univerzity Pardubice. Studentům Katedry literární kultury a slavistiky představili činnost centra a debatovali s nimi o současných trendech ve výzkumu populární kultury v českém prostoru.

Anticikanismus českých skinheads: delikventní subkultura vs. radikální konformita, Ondřej Daniel, 22. - 26. 8. 2012

22.07.2012 13:12
Anticikanismus českých skinheads: delikventní subkultura vs. radikální konformita, Ondřej Daniel v rámci Letní školy interdisciplinárních přístupů, 22. - 26. 8. 2012              V tomto semináři se zamyslíme nad zdánlivým paradoxem v nazírání...

‘Men at Town Halls and Women behind Counters. Czechoslovak Late Socialist TV Shows and the Construction of Male and Female Identities’, Jakub Machek, 17. - 18. 3. 2012

28.06.2012 20:40
‘Men at Town Halls and Women behind Counters. Czechoslovak Late Socialist TV Shows and the Construction of Male and Female Identities’, Jakub Machek v rámci  PG Colloquium Cultural Construction in the USSR and States of the Former Soviet Bloc, Department of History, University of...

"Nejdiskriminovanější menšina v ČR”, Ondřej Daniel, 10. 2. 2012

18.02.2012 11:50
"Nejdiskriminovanější menšina v ČR”, Ondřej Daniel, 10. 2. 2012 vystoupení na IV. mezinárodní antropologické konferenci o problematice etnických menšin pořádanou Fakultou humanitních studií UK v Praze Význam a pozice menšinových etnických skupin v interkulturním prostředí...

Mezi etikou a estetikou: ostalgie jako typ kolektivní paměti, Ina Marešová, 27. - 28. 5. 2011

28.01.2012 21:05
Mezi etikou a estetikou: ostalgie jako typ kolektivní paměti Ina Marešová, příspěvek v rámci konference CSPK - "Populární kultura a česká identita", 27. - 28. 5. 2011, Moravská Třebová prezentace v  pdf    

Počátky populární kultury v českých zemích na přelomu 19. a 20. století, Jakub Machek, 27. - 28. 5. 2011

28.01.2012 21:03
Počátky populární kultury v českých zemích na přelomu 19. a 20. století  Jakub Machek příspěvek v rámci konference CSPK - "Populární kultura a česká identita", 27. - 28. 5. 2011, Moravská Třebová     prezentace v pdf        

Majales – sváteční veselí jako médium komunikace studentstva, Tomáš Kavka, 27. - 28. 5. 2011

28.01.2012 19:42
Majales – sváteční veselí jako médium komunikace studentstva Tomáš Kavka v rámci konference CSPK - „Populární kultura a česká identita“, 27. - 28. 5. 2011, Moravská Třebová   prezentace v pdf    

Báječné nové světy, současnost a budoucnost v meziválečné české utopické beletrii, Jakub Machek, 19. 5. 2011

27.01.2012 20:50
Báječné nové světy, současnost a budoucnost v meziválečné české utopické beletrii, Jakub Machek příspěvek na konferenci Bude ako nebolo. Podoby utopického žánru, Bratislava. 19. 5. 2011    prezentace v pdf    

Pražský ilustrovaný kurýr (Prague Illustrated Courier), Jakub Machek, 10. - 12. 6. 2007

21.01.2012 20:47
Pražský ilustrovaný kurýr (Prague Illustrated Courier), Jakub Machek, příspěvek v rámci konference Historisierung und kulturelle Kategorien unter dem Blickwinkel der historischen Anthropologie und Kulturwissenschaften 6., Brno, 10.-12.6.2007 prezentace   zde     
Záznamy: 1 - 9 ze 9