Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury

 

Centrum pro studium populární kultury se bude v následujících 5 letech podílet na vědecko-výzkumném záměru Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury (řešitel prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.), řešeném na Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze, který je součástí univerzitního konceptu PRVOUK „Literatura a umění v mezikulturních souvislostech“. Výzkumný projekt tak bude zastřešovat většinu odborných aktivit Centra v následujících letech. Jednou z výstupních platforem projektu jsou i tyto stránky.

 

V nejbližší době se členové CSPK podílejí na organizaci podzimního workshopu „Brak v literatuře, vědě a populární kultuře“ a na příští rok připravují mezinárodní konferenci věnovanou soudobé populární kultuře a s ní spojenou kolektivní monografii. V roce 2014 by měly následovat konference zaměřené na Kořeny braku a Brak a popkulturu v 19. a 20. století spolu se shrnujícími monografiemi. S projektem jsou spojené i připravované semináře a další aktivity, o nichž vás budeme průběžně informovat.

CSPK součástí VVZ o braku a populární kultuře

Brak v literatuře, vědě a populární kultuře: Koncepty, pojmy, přístupy Vstupní konstitutivní vymezení - workshop

01.12.2012 09:15
Brak v literatuře, vědě a populární kultuře: Koncepty, pojmy, přístupy Vstupní konstitutivní vymezení   workshop se konal ve dnech 22. a 23. listopadu 2012 na hlavní budově FF UK. Svým zadáním k teoretizaci braku a popkultury byl workshop rozdělený do tří tematických sekcí: 1)...