Brak v literatuře, vědě a populární kultuře: Koncepty, pojmy, přístupy Vstupní konstitutivní vymezení - workshop

01.12.2012 09:15

Brak v literatuře, vědě a populární kultuře: Koncepty, pojmy, přístupy

Vstupní konstitutivní vymezení

 

workshop se konal ve dnech 22. a 23. listopadu 2012 na hlavní budově FF UK.

Svým zadáním k teoretizaci braku a popkultury byl workshop rozdělený do tří tematických sekcí:

1) Brak z hlediska diachronní perspektivy: Pojmy a koncepty užitečné pro popis a interpretaci genetických, vývojových a žánrových souvislostí a pro materiál starších období;
2) Brak z hlediska synchronní perspektivy: Pojmy a koncepty použitelné pro popis a interpretaci brakové literatury, kultury a vědy 19. a 20. století;
3) Klíčové pojmy a koncepty populární kultury v rámci oblasti kulturálních studií.

Cílem workshopu bylo nabídnout obecné, univerzálněji použitelné pojmy a koncepty jakožto nástroje, s nimiž je možné k popisu, analýze, výkladu a interpretaci braku ze tří výše nastíněných perspektiv přistupovat. Šlo tedy o prostor sdílení, v němž bychom se měli navzájem upozornit na relevantní literaturu obecnějšího dopadu, na produktivní pojmový aparát, ale stejně tak i na problémy, které při zkoumání jednotlivých dílčích podob braku vyvstávají a žádají si určité metodologické řešení.

 

Workshop proběhl v rámci vědecko-výzkumného záměru: Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury.