Rada CSPK

Ina Píšová

Zabývá se estetikou normalizace, fenoménem ostalgie a socialistickým realismem. Při pocitech zmaru z českého akademického prostředí příležitostně prchá do Německa, kde hledá potěchu v lidové kultuře DDR a v jódlování.

Jakub Machek

vrátný v Naději, kde se po nocích zabývá populární kulturou - od senzačního tisku konce 19. století přes meziválečné utopické romány po normalizační seriály. obzvláště ho zajímají takové projevy lidové tvořivosti jako domácí umění či dechová hudba. koordinuje spolupráci mezi CSPK a ÚČLLV FF UK.

Jan Lomíček

se mimo jiné věnuje sociálním dějinám 20. století. V radě CSPK plní funkci středního aparátčického kádru. Z oblasti populární kultury ho zajímají poměrně nesourodá témata, mimo jiné využití této sféry politickou propagandou.

Jiří Andrs

studuje FF UK, obor historie. Zabývá se hudebními subkulturami v období normalizace. Mezi jeho koníčky patří zejména: příležitostný DJing, nezávislá hudební produkce a taky zahrádkaření.

Karel Šima

se zabývá kulturními dějinami, teorií dějin, historickou antropologií a strká nos do vysokoškolské politiky. V CSPK byl čerstvě určen za vrchního ideového stratéga, což mu vyhovuje, protože může do všeho mluvit a realizaci nechat s chutí na druhých. 

Lucie Procházková

se v CSPK věnuje hlavně organizační práci, zejména správě webových stránek. 

Marek Škorvaga

V rámci CSPK ho zajímá vše neobvyklé, pokleslé, perverzní, výstřední a ohavné. Přesto (nebo možná právě proto) miluje nevzrušivý klid středočeského venkova, péči o domácí zvíře a popíjení desetistupňového piva Rychtář, které v ceně dvanácti korun čepují v kralupském hostinci Na Kochmance.

Ondřej Daniel

se specializuje na subkultury a jejich průsečíky s násilím a etnicitou především v období raného postsocialismu. V současnosti má v CSPK na starost spolueditaci sborníku z konference Listening to the Wind of Change a vedení semináře ke čtení základních textů Kulturních studií. Mimo toho se snaží...

Tomáš Kavka

se věnuje především sociální historii. Preferuje období počátků moderních evropských národních států v 19. století, ale nevyhýbá se ani tématům novějším a žhavé současnosti. V té také koordinuje činnost CSPK a tak nenásilně nutí pracovat a vymýšlet si jeho členskou i nečlenskou základnu.

Zdeněk Nebřenský

se zabývá dějinami všedního dne a kulturou mládeže, zejména té svazácké, v padesátých a šedesátých letech 20. století. V radě CSPK je grýnhornem a mezi jeho úkoly patří editace textů, jinak je klukem pro další možné využití...