Báječné nové světy, současnost a budoucnost v meziválečné české utopické beletrii, Jakub Machek, 19. 5. 2011

27.01.2012 20:50

Báječné nové světy, současnost a budoucnost v meziválečné české utopické beletrii, Jakub Machek

příspěvek na konferenci Bude ako nebolo. Podoby utopického žánru, Bratislava. 19. 5. 2011

 

 prezentace v pdf