Představení činnosti CSPK na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, 20. 11. 2012

20.11.2012 18:22

Členové CSPK Jakub Machek a Ina Píšová navštívili 20. 11. 2012 Filozofickou fakultu Univerzity Pardubice. Studentům Katedry literární kultury a slavistiky představili činnost centra a debatovali s nimi o současných trendech ve výzkumu populární kultury v českém prostoru.