Mezi etikou a estetikou: ostalgie jako typ kolektivní paměti, Ina Marešová, 27. - 28. 5. 2011

28.01.2012 21:05

Mezi etikou a estetikou: ostalgie jako typ kolektivní paměti

Ina Marešová, příspěvek v rámci konference CSPK - "Populární kultura a česká identita", 27. - 28. 5. 2011, Moravská Třebová

prezentace v  pdf