Počátky populární kultury v českých zemích na přelomu 19. a 20. století, Jakub Machek, 27. - 28. 5. 2011

28.01.2012 21:03

Počátky populární kultury v českých zemích na přelomu 19. a 20. století 

Jakub Machek příspěvek v rámci konference CSPK - "Populární kultura a česká identita", 27. - 28. 5. 2011, Moravská Třebová