Dění v CSPK můžete od října 2014 sledovat na nových webových stránkách cspk.eu. Nová e-mailová adresa je cspk@cspk.eu.

Tyto stránky již nejsou aktualizovány.

_________________________________________________________________________________________________________________

Workshop:  Populární kultura ve střední a východní Evropě před první světovou válkou

Workshop:  Popular Culture in East-Central Europe before WWI
24. 10. 2014, Praha
Centrum pro studium populární kultury a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

program v pdf

pdf (CZ)pdf (EN)

________________________________________________________________________________________________________________________

"Rok mez městem a venkovem"

nový cyklus filmových promítání v NODu.

  

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Klíčová témata kulturních studií III. – město/venkov
(seminář Ondřeje Daniela pro magisterské a doktorské studenty založený na čtení a společné interpretaci
vybraných částí textů)
 
FF UK, Hybernská 3, Praha 1, místnost č. 202
Pondělí 17:30, seminář začíná 13. října 2014
 

______________________________________________________________________________________________________________________

Mezi tancem a slzami. Bollywoodská kinematografie jako případová studie populární kultury.

(seminář Jakuba Machka)

FF UK, nám. J. Palacha, místnost č. 409, středa 15:50-17:20 

 sylabus v pdf 

________________________________________________________________________________________________________________________

Film a televize sociologickýma očima, cyklus přednášek

vždy ve středu v 18:00 v Akademickém konferenčním centru

 

(abstrakty)

________________________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 21. 5. 2014 od 17:00 proběhla v prostoru tranzitdisplay panelová diskuse na téma "Populární kultura a násilí".

Karel Šima uvedl diskutující: Annu Oravcovou, Mirka Vodrážku, Martina Bastla, Josefa Švédu a Ondřeje Daniela.

Centrum pro studium populární kultury (CSPK) se dlouhodobě zabývá populární kulturou jako často konfliktním polem mezi masovou kulturou nejširších vrstev a okrajovými subkulturami a scénami. Hegemonie vzorců a hodnot kulturního průmyslu přitom vytváří prostor pro tření „na hraně“ společnosti, tj. tam, kde se „slušné“ střetává s „nepřizpůsobivým“ a kde „antisystémové“ nabourává tzv. „klid na práci“. Právě tato hrana je totiž místem, kde vyplouvají na povrch frustrace zakořeněné ve většinové společnosti a objevují se momenty spojené se vznikem řady autonomních subkultur. Otevřené násilí je častým prvkem eskalace tohoto napětí, ať už ve formě fotbalového chuligánství, neonacistických bojůvek, protiromských pochodů „obyčejných občanů“ apod. Zde všude vstupuje do hry represivní role státu, který si v moderní době monopolizoval nárok na vykonávání násilí ve společnosti a ostatní formy násilí vytěsňuje a potlačuje. 

Na semináři jsme se ptali, jaké podoby toto násilí na hraně mívá, jaké oblasti populární kultury zasahuje, jaké příčiny má jeho eskalace? Naše úvahy by ale neměly zůstat u popisu jednotlivých fenoménů násilí ve společnosti. Jde především o to, pojmenovat společenské konflikty, které se takovým násilím v kultuře a v takových kulturách násilí odráží a hledat posuny, kterými tato „hrana“ společnosti prošla za posledních dvacet let. Nabízí se ale také otázka, jaké násilí je na této „hraně“ legitimní, státní násilí represivního aparátu nebo násilí pramenící z neřešených společenských konfliktů? A konečně, jak byla a/nebo je utvářena „hrana“ násilí naší post-socialistickou realitou nebo postkomunistickou pamětí?

 

(více fotografií)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 6. 2. 2014 proběhl v Café Lajka křest knihy člena CSPK Ondřeje Daniela 

Bigbít nebo turbofolk: Představy migrantů z bývalé Jugoslávie.

Elektronická publikace je ve formátu PDF volně stáhnutelná na Antropowebu.

V knize se dočtete o představách souvisejících s populární kulturou, především hudbou, historickým vědomím a geografickým prostorem.

________________________________________________________________________________________________________________________

V úterý 29. října 2013 proběhl v klubu K4 (Celetná 20, Praha 1) neformální křest

 kolektivní monografie "Populární kultura v českém prostoru" z dílny CSPK a dalších spřízněných autorů.

 

 

 

recenze

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ve dnech 18. a 19. října 2013 uspořádalo CSPK společně s Filozofickou fakultou UK v Praze a Národním muzeem mezinárodní konferenci

"Listening to the Wind of Change": Populární kultura a postsocialistické společnosti ve střední a východní Evropě.

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Centrum pro studium populární kultury se bude v následujících 5 letech podílet na vědecko-výzkumném záměru Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury (řešitel prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.), řešeném na Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze, který je součástí univerzitního konceptu PRVOUK „Literatura a umění v mezikulturních souvislostech“. Výzkumný projekt tak bude zastřešovat většinu odborných aktivit Centra v následujících letech. Jednou z výstupních platforem projektu jsou i tyto stránky.

Členové CSPK se podíleli na organizaci podzimního workshopu „Brak v literatuře, vědě a populární kultuře“ a na příští rok připravují mezinárodní konferenci věnovanou soudobé populární kultuře a s ní spojenou kolektivní monografii. V roce 2014 by měly následovat konference zaměřené na Kořeny braku a Brak a popkulturu v 19. a 20. století spolu se shrnujícími monografiemi. S projektem jsou spojené i připravované semináře a další aktivity, o nichž vás budeme průběžně informovat.