„Listening to the Wind of Change“: Populární kultura a postsocialistické společnosti ve střední a východní Evropě, 18. - 19. 10. 2013

22.01.2013 20:32


 

Ve dnech 18. a 19. října 2013 uspořádalo CSPK společně s Filozofickou fakultou UK v Praze a Národním muzeem mezinárodní konferenci

"Listening to the Wind of Change": Populární kultura a postsocialistické společnosti ve střední a východní Evropě.

 

 

Pád státního socialismu přinesl nové podmínky ve způsobech produkce a šíření populární kultury. I přes významné odlišnosti mezi jednotlivými zeměmi střední a východní Evropy docházelo v celém prostoru k pozvolnému přerodu populární kultury, která bývá považována za fenomén „dlouhého trvání“, z pozdně socialistické produkce do nové hybridní podoby. Do jaké míry tedy posuny v ekonomické a politické sféře ovlivnily dynamiku populární kultury? Které kulturní modely byly mobilizovány, aby ovlivňovaly populární kulturu a jakou roli v tom hrál lokální kontext? Je možné studovat tyto změny jako odraz rodících se společenských problémů, kterým čelíme i dnes? (pdf)

 

 

program v pdf

fotogalerie