Výjezdní večírky CSPK

28.09.2011 13:59

CSPK se snaží vyrážet ze svých domovských měst - Prahy a Brna také do dalších kulturních center naší vlasti. Vybíráme si převážně univerzitní města, kde tušíme zvýšený zájem spíš o kritické zkoumání populární kultury než o její nekritickou konzumaci. Zatím jsme navštívili České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, a Plzeň. Kromě zmíněných měst, kam se budeme rádi vracet, bychom chtěli proniknout také do studentského Liberce a dokonce také za hranice naší republiky, aby i v Bratislavě věděli, čím se CSPK zabývá...

Program večírků je většinou sestaven z krátkého úvodu, ze kterého se obecenstvo dozví, co to vlastně Centrum pro studium populární kultury je, čím se zabývá, kdo se v něm angažuje a tak dále a tak podobně. Pak následuje několik příspěvků, které se nějakým způsobem vážou k populární kultuře a její reflexi. Jednotlivé programy jsou k odhledání v podsložce "Výjezdní večírky". Přednášející bývají většinou půl na půl domácí a hosté, hosté bývají ze zdrojů CSPK, ale naší hlavní snahou je angažovat místní a vytvářet tak jakousi celorepublikovou síť lidí zabývajících se tématem populární kultury.

Abychom se drželi i významu slova večírek, nechybí pro pobavení tombola s možností vyhrát hodnotné ceny a samozřejmě na závěr posezení, kdy se sítě vytvářejí jaksi neformálně...