Úvod do studia postojů české veřejnosti k etnické odlišnosti: koncepty kulturního rasismu a nové xenofobie, Ondřej Daniel, 15. 10. 2012

17.10.2012 20:05

 

Přednášku doplnila seminární část hodiny, na níž byly diskutovány úryvky z následujících textů:
MACURA, Vladimír: Český sen. Praha. Lidové noviny 1998. 
ANSELL, Amy, Elisabeth: New Right, New Racism. New York. New York University Press 1997.
BARŠA, Pavel. Orientálcova vzpoura: (a další texty texty z let 2003-2011). Praha. Dokořán 2011. 
 
Při diskuzi jsme se zaměřili na následující otázky:
1. Jak se měnila sémantická konstrukce českého národa ve vztahu k Jinému během posledních cca 150 let? Kdo byli hlavní Jiní a proč?
2. V čem tkví novost Nového rasismu a Nové xenofobie? Nejedná se pouze o staré obsahy v nových obalech? 
3. Nakolik a v jakých souvislostech lze import trendů kulturního rasismu a nové xenofobie pozorovat v českém prostoru?