Subkultura sběratelů? Příklad z oboru filatelie, Tomáš Kavka, 5. 3. 2012

05.03.2012 21:10

 

Ve třetí hodině cyklu přednášek se Tomáš Kavka zaměřil na kulturu, kterou přináší hobby zvané filatelie. Představil, na jakých principech stojí provoz sběru a péče o známky a jiné poštovní ceniny, jak se vůbec obor filatelie vyvinul, a jak vypadá jeho interakce s většinovou společností. Proč jsou známky součástí světa umění a jakou roli v oboru hraje masové rozšíření poštovních zásilek ve 20. století stejně jako jejich úpadek v dnešním věku internetové komunikace? Na jedné z nejrozšířenější zájmové skupině ve společnosti – filatelistech – se pokusil aplikovat teorie a přístupy užívané (nejen) ke studiu populární kultury a subkultur.