"Stereotypizace, xenofobie a rasismus v české populární kultuře" - cyklus specializačních přednášek, zimní semestr 2012/2013

12.09.2012 21:46

V zimním semestru 2012/2013 pořádá CSPK společně s Ústavem hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze a Ústavem české literatury a literární vědy FF UK v Praze cyklus specializačních přednášek na téma "Stereotypizace, xenofobie a rasismus v české populární kultuře". Přednášky se budou konat vždy v pondělí od 17:30 v místnosti č. 409 v hlavní budově FF UK v Praze na náměstí Jana Palacha 2. Sylabus v pdf verzi je ke stažení zde.

 

"Stereotypizace, xenofobie a rasismus v české populární kultuře" - cyklus specializačních přednášek, zimní semestr 2012/2013

Černá kronika - vývoj stereotypizace v tištěných médiích, Jakub Machek, 10. 12. 2012

04.02.2013 22:47

Seminární hodina, Jakub Machek a Ondřej Daniel, 17. 12. 2012

04.02.2013 22:47

Česká islamofobie 21. století: transfer ideologie bez muslimů, Ondřej Daniel, 3. 12. 2012

04.02.2013 22:46

Moravané v normalizačním, přestavbovém a postsocialistickém filmu: mezi exotismem a autoexotismem, Ondřej Daniel, 26. 11. 2012

04.02.2013 22:42

Populární filmy 80. let jako obraz světa českého občana, Martin Škabraha, 19. 11. 2012

04.02.2013 22:40
Populární filmy 80. let jako obraz světa českého občana, Martin Škabraha, 19. 11. 2012

"Nepřizpůsobiví, nepracující, násilní: Lidová produkce českého anticikanismu", Ondřej Slačálek, 12. 11. 2012

12.11.2012 22:09
  Příspěvek se zaměřil na konstrukci obrazu „cikána“ na sociálních sítích a dalších internetových stránkách, tedy v prostoru současné lidové kultury. Ta pochopitelně nebyla vnímána jako autonomní na politickém a mediálním diskurzu, naopak sledovali jsme, jak si jeho figury osvojuje či jak...

Xenofobní fámy a městské legendy o minoritách v české orální tradici, Petr Janeček, 29. 10. 2012

30.10.2012 06:44

"Malý český člověk v Českých Velenicích", Muriel Blaive, 22. 10. 2012

22.10.2012 22:01
  Přednášku doplnila seminární část, na které se diskutovalo nad textem Ladislava Holého, Malý český člověk a velký český národ (Holý, Ladislav: Malý český člověk a velký český národ, Praha. SLON 2011).  

Úvod do studia postojů české veřejnosti k etnické odlišnosti: koncepty kulturního rasismu a nové xenofobie, Ondřej Daniel, 15. 10. 2012

17.10.2012 20:05
  Přednášku doplnila seminární část hodiny, na níž byly diskutovány úryvky z následujících textů: MACURA, Vladimír: Český sen. Praha. Lidové noviny 1998.  ANSELL, Amy, Elisabeth: New Right, New Racism. New York. New York University Press 1997. BARŠA,...

České meziválečné utopie – ideální světy bez Němců, Židů a Slováků, Jakub Machek, 1. 10. 2012

12.09.2012 21:48