Populární kultura ve službách propagandy, Jan Lomíček, 19. 3. 2012

19.03.2012 19:03

 

V první části přednášky nastínil Jan Lomíček proměny vnímání samotného pojmu propaganda ve 20. století od meziválečného vývoje „západní“ propagandy a paralelně se vyvíjejícího sovětského agitpropu po poválečný rozvoj PR. Ve druhé části se věnoval více či méně úspěšným pokusům o využití populární kultury propagandou a intertextualitě propagandistických témat.