Populární kultura – teorie a přístupy, Stefan Segi, 20. 2. 2012

28.02.2012 17:21

Ve vstupní hodině do cyklu specializačních přednášek představili organizátoři cyklu z Centra pro studium populární kultury (CSPK) Tomáš Kavka a Ondřej Daniel krátce jeho smysl, průběh a cíle. Blízký spolupracovník CSPK Stefan Segi pak účastníky provedel teoriemi populární (resp. masové) kultury od Frankfurtské školy přes teorie spjaté s Cultural studies až po ty teorie, které jsou aktuální. Cílem tohoto krátkého přehledu bylo zamyslet se nad historií změn paradigmat a nabídnout teorie coby nástroje, jimiž lze uchopit relevantní témata, ale které současně relevantní témata samy produkují