"Populární kultura a subkultury" - cyklus přednášek na ÚHSD FF UK, letní semestr 2011_2012

28.02.2012 23:02

V letním semestru 2011/2012 proběhl na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze cyklus specializačních přednášek na téma "Populární kultura a subkultury", který zajišťovali členové a spolupracovníci CSPK. Přednášky se konaly v pondělí od 17:30 do 19:05 v místnosti č. 117 na ÚHSD v Celetné ulici č. 20. Program přednášek v pdf verzi je ke stažení zde.

"Populární kultura a subkultury" - cyklus přednášek na ÚHSD FF UK, letní semestr 2011_2012

14. 5. 2012 - poslední hodina, zapisování zápočtů

16.05.2012 19:59

8. 5. 2012 - hodina odpadla (předvečer státního svátku)

16.05.2012 19:58

30. 4. 2012 - hodina odpadla (předvečer státního svátku)

16.05.2012 19:40

"Ostalgie jako estetizace socialismu“, Ina Marešová, 23. 4. 2012

23.04.2012 22:51
  V pondělní hodině se nejprve diskutovalo o změnách ve fungování populární kultury před a po Sametové revoluci. Na teoretický přehled navázala přednáška o jednom z velkých fenoménů, který se odráží v paměti lidí; řeč byla o ostalgii jako estetizaci socialismu. „Magazín Retro, seriál...

Import alternativní hudby do ČSSR: pojmy alternativa a underground v kontextu doby, Hana Zimmerhaklová, 16. 4. 2012

16.04.2012 20:52
  Přednáška byla zaměřena na otázku alternativní hudby v éře tzv. normalizace. Nejprve přednášející definovala pojem "alternativní" ve vztahu k dobovému kontextu a dále se soustředila na stručný přehled jejího vývoje. Hlavním tématem pak byl "import" této...

Subkultury v Československu na sklonku státního socialismu a v postsocialistické transformaci - Ondřej Daniel a Punk a ska v Československu - Miroslav Michela, 2. 4. 2012

02.04.2012 21:57
Kmenoví pracovníci CSPK Miroslav Michela a Ondřej Daniel se vyslovili k dějinám hudební subkultury mládeže punk v ČSSR. Zatímco první z nich se zaměřil na dvě mikrohistorické sondy do historie punku ve druhé polovině osmdesátých let, druhý se pokusil...

Hudební subkultury mládeže v současné ČR: postsubkulturní či postsocialistické?, Marta Kolářová, 26. 3. 2012

26.03.2012 21:25
  Marta Kolářová prezentovala zjištění z aktuálního sociologického výzkumu hudebních subkultur mládeže (punk, skinheads, techno, hip hop) v ČR. Uvedla základní současné postsubkulturní teorie a na jejich základě položila otázku, zda jsou české subkultury postsubkulturní či...

Populární kultura ve službách propagandy, Jan Lomíček, 19. 3. 2012

19.03.2012 19:03
  V první části přednášky nastínil Jan Lomíček proměny vnímání samotného pojmu propaganda ve 20. století od meziválečného vývoje „západní“ propagandy a paralelně se vyvíjejícího sovětského agitpropu po poválečný rozvoj PR. Ve druhé části se věnoval více či méně úspěšným pokusům o využití...

Městské slavnosti jako specifický příklad historické populární kultury, Karel Šima, 12. 3. 2012

15.03.2012 06:50
V přednášce Karel Šima nejprve osvětlil teoretický rámec studia festivit jako kulturních aktů sebeidentifikace. Následně představil modely městských slavností tak, jak se vyvinuly v 19. století, včetně organizace, symbolického...

Subkultura sběratelů? Příklad z oboru filatelie, Tomáš Kavka, 5. 3. 2012

05.03.2012 21:10
  Ve třetí hodině cyklu přednášek se Tomáš Kavka zaměřil na kulturu, kterou přináší hobby zvané filatelie. Představil, na jakých principech stojí provoz sběru a péče o známky a jiné poštovní ceniny, jak se vůbec obor filatelie vyvinul, a jak vypadá...
1 | 2 >>