"Ostalgie jako estetizace socialismu“, Ina Marešová, 23. 4. 2012

23.04.2012 22:51

 

V pondělní hodině se nejprve diskutovalo o změnách ve fungování populární kultury před a po Sametové revoluci. Na teoretický přehled navázala přednáška o jednom z velkých fenoménů, který se odráží v paměti lidí; řeč byla o ostalgii jako estetizaci socialismu.


„Magazín Retro, seriál Vyprávěj, veletrh Ostpro-Messe, e-shopy ostalgie-shop.de, film Good bye, Lenin. Jde o reflexe každodenního života v době reálného socialismu, či o estetizované popkulturní relikvie? Fenomén ostalgie byl čten jako typ kolektivní paměti utvářené masmédii a recipované ponejvíce milovníky retra a Husákovými dětmi. Jaké jsou nejproduktivnější narativní strategie využívané při vyprávění o tzv. malých rodinných dějinách v době normalizace, kde leží tenká linie mezi ostalgií a retrem a proč je německá debata nad legitimizací tohot typu vzpomínání tak politizovaná?"