Městské slavnosti jako specifický příklad historické populární kultury, Karel Šima, 12. 3. 2012

15.03.2012 06:50

V přednášce Karel Šima nejprve osvětlil teoretický rámec studia festivit jako kulturních aktů sebeidentifikace. Následně představil modely městských slavností tak, jak se vyvinuly v 19. století, včetně organizacesymbolického ukotveníhistorického kontextu a forem slavnostních aktů. Ve třetí části byly na příkladech městských slavností po roce 1989 diskutovány nové formy historické sebeidentifikace v rámci utváření transformační populární kultury.