"Malý český člověk v Českých Velenicích", Muriel Blaive, 22. 10. 2012

22.10.2012 22:01

 

Přednášku doplnila seminární část, na které se diskutovalo nad textem Ladislava Holého, Malý český člověk a velký český národ (Holý, Ladislav: Malý český člověk a velký český národ, Praha. SLON 2011).