Hudební subkultury mládeže v současné ČR: postsubkulturní či postsocialistické?, Marta Kolářová, 26. 3. 2012

26.03.2012 21:25

 

Marta Kolářová prezentovala zjištění z aktuálního sociologického výzkumu hudebních subkultur mládeže (punk, skinheads, techno, hip hop) v ČR. Uvedla základní současné postsubkulturní teorie a na jejich základě položila otázku, zda jsou české subkultury postsubkulturní či postsocialistické.