Filmová promítání

28.09.2011 13:32

Stálým bodem programu akademického roku se pro CSPK staly tématické cykly filmových promítání. Každé promítání je spojeno s přednáškou ke konkrétnímu snímku, případně je uvedeno komparací nebo přehledem vývoje zpracování daného tématu. Někdy jsou promítány známé snímky, ale je na ně pohlíženo z poněkud jiného úhlu pohledu, jindy je naopak možné shlédnout perly nebo "perly", které se jen tak nevidí. . 

 

Více informací k jednotlivým ročníkům najdete v podsložce "Filmová promítání".